Svazek obcí INTEGRO, Západ Českého středohoří – Poohří

Sídlo: Komenského náměstí 17, 411 15 Třebívlice

IČ: 689 82 984

Zastoupený: Ing. Jitkou Novou – předsedkyní svazku

  

P O Z V Á N K A

 

na shromáždění starostů Svazku obcí INTEGRO, které se koná dne 23. 6. 2015 (úterý) od 18.00 hod na Obecním úřadě na Rané

 1. Úvod, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
 2. Schválení programu zasedání
 3. Kontrola usnesení minulého shromáždění
 4. Schválení závěrečného účtu za rok 2014
 5. Zpráva nezávislého auditora za rok 2014
 6. Informace o projektu Švestková dráha
 7. Informace o průběhu a výsledku veřejnosprávní kontroly na místě k projektu: Kvalitní projektová dokumentace – prostředek ke zvýšení rozvojové kapacity území provedené pracovníky Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad
 8. Informace o připravovaných změnách ve státním podniku Česká pošta, s.p.
 9. Diskuze
 10. Závěr

 

Ing. Jitka Nová
předsedkyně svazku

Komentář:

K bodu 4:


Rada DSO INTEGRO schválila na svém jednání závěrečný účet DSO INTEGRO za rok 2014 a je současně uveřejněn na webových stránkách www.integro.cz. Dotazy k závěrečnému účtu je možné řešit přes tajemníka společnost SERVISO, o. p. s. na tel. čísle 416596169 do 22.6.2015.

 

Přílohy:

 1. pdfZávěrečný účet DSO INTEGRO(52.73 KB)
 2. pdfZpráva nezávislého auditora za rok 2014(80.6 KB)

 


 

Po stopách cisterciáků z Krušnohoří k obnoveným vinicím Českého středohoří

po stopach cisterciaku brozura cisterciak letak touristische broschure projekt

Kontakt

INTEGRO, Západ Českého středohoří-Poohří

Komenského náměstí 17

411 15 Třebívlice

Tel.: +420 416 596 169

Fax: +420 416 596 095

webové stránky: www.integro.cz

e-mail: integro@integro.cz