Pozvánka na shromáždění starostů Svazku obcí INTEGRO, které se koná dne 24. 3. 2015 od 18.00 hod na Městském úřadě v Třebenicích.

Svazek obcí INTEGRO, Západ Českého středohoří – Poohří

Sídlo: Komenského náměstí 17, 411 15 Třebívlice

IČ: 689 82 984

Zastoupený: Ing. Jitkou Novou – předsedkyní svazku

  

P O Z V Á N K A

 

na shromáždění starostů Svazku obcí INTEGRO, které se koná dne 24. 3. 2015 od 18.00 hod na Městském úřadě v Třebenicích

 1. Úvod, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
 2. Schválení programu zasedání
 3. Kontrola usnesení minulého shromáždění
 4. Zpráva z kontrolní komise
 5. Schválení rozpočtu DSO INTEGRO na rok 2015
 6. Informace o projektu Švestková dráha
 7. Informace o Regionální stálé konferenci Ústeckého kraje
 8. Informace z jednání nejvyššího orgánu organizační složky MAS SERVISO
 9. Projednání možnosti podat společný projekt v rámci Fondu malých projektů Cíl 3 – Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge
 10. Diskuze
 11. Závěr

 

Ing. Jitka Nová
předsedkyně svazku

Komentář:

K bodu 5:

Rada DSO INTEGRO schválila na svém jednání návrh rozpočtu na rok 2015 a žádá své členy, aby tento návrh byl vyvěšen na úředních deskách všech měst a obcí po dobu 15-ti dnů. Současně žádáme, aby dotazy k rozpočtu byly řešeny přes tajemníka společnost SERVISO, o. p. s. na tel. čísle 416596169 do 23. 3. 2015.

 

Přílohy:

 1. pdfNávrh rozpočtu na rok 2015(21.27 KB)
 2. pdfPozvánka na shromáždění starostů Svazku obcí INTEGRO(40.28 KB)

 

Zápis ze shromáždění: zde


 

Po stopách cisterciáků z Krušnohoří k obnoveným vinicím Českého středohoří

po stopach cisterciaku brozura cisterciak letak touristische broschure projekt

Kontakt

INTEGRO, Západ Českého středohoří-Poohří

Komenského náměstí 17

411 15 Třebívlice

Tel.: +420 416 596 169

Fax: +420 416 596 095

webové stránky: www.integro.cz

e-mail: integro@integro.cz