Svazek obcí INTEGRO, Západ Českého středohoří – Poohří

Sídlo: Komenského náměstí 17, 411 15 Třebívlice

IČ: 689 82 984

Zastoupený: Ing. Jitkou Novou – předsedkyní svazku

  

P O Z V Á N K A

 

na shromáždění starostů Svazku obcí INTEGRO, které se koná dne 22. 3. 2016 (úterý) od 18.00 hod v Kulturním domě v Dobroměřicích (1. patro - salonek)

 1. Úvod, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
 2. Schválení programu zasedání
 3. Kontrola usnesení minulého shromáždění
 4. Schválení odměny za rok 2016 pro tajemníka DSO INTEGRO
 5. Schválení rozpočtu DSO INTEGRO na rok 2016
 6. Závěrečné vyhodnocení projektů Švestková dráha 2015, Doplnění provozu na Švestkové dráze, Zvláštní vlaky na Švestkové dráze
 7. Informace o MAS SERVISO
 8. Diskuse na téma společného vzdělávacího projektu DSO INTEGRO
 9. Informace z Regionální stálé konference a Spolku pro obnovu venkova
 10. Diskuze
 11. Závěr

 

Ing. Jitka Nová
předsedkyně svazku

Komentář:

 

Přílohy:

 1. pdfRozpočet na rok 2016(63.11 KB) - dotazy volejte na tel. 416 596 169
 2. Návrh vzdělávacího projektu
 3. Přehled možných vzdělávacích aktivit

 


 

Po stopách cisterciáků z Krušnohoří k obnoveným vinicím Českého středohoří

po stopach cisterciaku brozura cisterciak letak touristische broschure projekt

Kontakt

INTEGRO, Západ Českého středohoří-Poohří

Komenského náměstí 17

411 15 Třebívlice

Tel.: +420 416 596 169

Fax: +420 416 596 095

webové stránky: www.integro.cz

e-mail: integro@integro.cz