Svazek obcí INTEGRO, Západ Českého středohoří – Poohří

Sídlo: Komenského náměstí 17, 411 15 Třebívlice

IČ: 689 82 984

Zastoupený: Ing. Jitkou Novou – předsedkyní svazku

  

P O Z V Á N K A

 

na shromáždění starostů Svazku obcí INTEGRO, které se koná dne 21. 6. 2016 (úterý) od 17.00 hod na Obecním úřadě v Měrunicích

 1. Úvod, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
 2. Schválení programu zasedání
 3. Kontrola usnesení minulého shromáždění
 4. Schválení závěrečného účtu za rok 2015
 5. Schválení účetní závěrky za rok 2015
 6. Zpráva nezávislého auditora za rok 2015
 7. Informace o činnosti MAS SERVISO
 8. Informace o budoucím využití železniční trati "Švestková dráha" a jednání se společností AŽD Praha s.r.o.
 9. Diskuze
 10. Závěr

 

Ing. Jitka Nová
předsedkyně svazku

Komentář:

K bodu 4:

Závěrečný účet za rok 2015 je současně uveřejněn na webových stránkách www.integro.cz. Dotazy k závěrečnému účtu je možné řešit přes tajemníka společnost SERVISO, o. p. s. na tel. čísle 416596169 do 17. 6. 2016.

 

Přílohy:

 1. pdfZávěrečný účet DSO INTEGRO(52.01 KB)
 2. pdfVýkaz Fin 2-12 za rok 2015(82.14 KB)
 3. pdfZpráva nezávislého auditora za rok 2015(541.88 KB)

 


 

Po stopách cisterciáků z Krušnohoří k obnoveným vinicím Českého středohoří

po stopach cisterciaku brozura cisterciak letak touristische broschure projekt

Kontakt

INTEGRO, Západ Českého středohoří-Poohří

Komenského náměstí 17

411 15 Třebívlice

Tel.: +420 416 596 169

Fax: +420 416 596 095

webové stránky: www.integro.cz

e-mail: integro@integro.cz