Svazek obcí INTEGRO, Západ Českého středohoří – Poohří

Sídlo: Komenského náměstí 17, 411 15 Třebívlice

IČ: 689 82 984

Zastoupený: Ing. Jitkou Novou – předsedkyní svazku

 P O Z V Á N K A

na shromáždění starostů Svazku obcí INTEGRO,

které se koná dne 13. 06. 2017 (úterý) od 15.00 hod na Obecním úřadě v Siřejovicích

 

 1. Úvod
 2. Diskuse nad potřebami malých obcí se zástupci ANO
 3. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
 4. Schválení programu zasedání
 5. Kontrola usnesení minulého shromáždění
 6. Schválení závěrečného účtu za rok 2016
 7. Schválení účetní závěrky za rok 2016
 8. Zpráva nezávislého auditora za rok 2016
 9. Schválení rozpočtových změn
 10. Společný projekt Vzdělávací akademie pro obce DSO INTEGRO (OP Zaměstnanost) – rozhodnutí o dalším postupu
 11. Společný projekt Vzdělávací akademie pro obce DSO INTEGRO (POV MMR ČR) – registrace akce
 12. Informace o činnosti MAS SERVISO
 13. Různé
 14. Diskuze
 15. Závěr

 

PaedDr. Martina Patrovská
místopředsedkyně svazku

 

Komentář:

K bodu 6:

Závěrečný účet za rok 2016 je současně uveřejněn na webových stránkách www.integro.cz. Dotazy k závěrečnému účtu je možné řešit přes tajemníka společnost SERVISO, o. p. s. na tel. čísle 416596169 do 12. 06. 2017. Všechna města a obce jsou povinny uveřejnit závěrečný účet za rok 2016 na svých úředních deskách, webových stránkách.

 

Přílohy:

 1. pdfZávěrečný účet DSO INTEGRO
 2. pdfVýkaz Fin 2-12 za rok 2016
 3. pdfZpráva nezávislého auditora za rok 2016
 4. pdfRozpočtové změny
   

 

Po stopách cisterciáků z Krušnohoří k obnoveným vinicím Českého středohoří

po stopach cisterciaku brozura cisterciak letak touristische broschure projekt

Kontakt

INTEGRO, Západ Českého středohoří-Poohří

Komenského náměstí 17

411 15 Třebívlice

Tel.: +420 416 596 169

Fax: +420 416 596 095

webové stránky: www.integro.cz

e-mail: integro@integro.cz