Svazek obcí INTEGRO, Západ Českého středohoří – Poohří

Sídlo: Komenského náměstí 17, 411 15 Třebívlice

IČ: 689 82 984

Zastoupený: Ing. Jitkou Novou – předsedkyní svazku

 P O Z V Á N K A

na shromáždění starostů Svazku obcí INTEGRO,

které se koná 28. 11. 2017 od 15.00 hod v Bílině (Hotel u Lva, Mírové náměstí 92/19, 418 01 Bílina)

 

 1. Úvod, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
 2. Schválení programu zasedání
 3. Kontrola usnesení minulého shromáždění
 4. Schválení rozpočtových změn za rok 2017
 5. Projednání a schválení výše členského příspěvku DSO INTEGRO na rok 2018 (návrh 15Kč/obyvatel)
 6. Schválení rozpočtu na rok 2018
 7. Informace o činnosti MAS SERVISO
 8. Diskuze
 9. Závěr

 

Ing. Jitka Nová
předsedkyně svazku

 

Komentář:

K bodu 4 a 6:

Obě tyto přílohy jsou uveřejněny na webových stránkách www.integro.cz. Dotazy k rozpočtovým změnám či rozpočtu je možné řešit přes tajemníka společnost SERVISO, o. p. s. na tel. čísle 416596169 do 27.11.2017.

 

Přílohy:

 1. pdfRozpočtové změny pro rok 2017 
 2. pdfNávrh rozpočtu na rok 2018

 

Po stopách cisterciáků z Krušnohoří k obnoveným vinicím Českého středohoří

po stopach cisterciaku brozura cisterciak letak touristische broschure projekt

Kontakt

INTEGRO, Západ Českého středohoří-Poohří

Komenského náměstí 17

411 15 Třebívlice

Tel.: +420 416 596 169

Fax: +420 416 596 095

webové stránky: www.integro.cz

e-mail: integro@integro.cz