Svazek obcí INTEGRO, Západ Českého středohoří – Poohří

Sídlo: Komenského náměstí 17, 411 15 Třebívlice

IČ: 689 82 984

Zastoupený: Ing. Jitkou Novou – předsedkyní svazku

 P O Z V Á N K A

na shromáždění starostů Svazku obcí INTEGRO,

které se koná dne 26. 6. 2018 (úterý) od 15.00 hod ve Velemíně (Motorest)

 

 1. Úvod
 2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
 3. Schválení programu zasedání
 4. Kontrola usnesení minulého shromáždění
 5. Schválení závěrečného účtu za rok 2017
 6. Schválení účetní závěrky za rok 2017
 7. Zpráva nezávislého auditora za rok 2017
 8. Řešení situace ohledně projektu Kvalitní projektová dokumentace – prostředek ke zvýšení rozvojové kapacity území realizovaného v rámci ROP SZ.
 9. Schválení rozpočtových změn
 10. Různé
 11. Diskuze
 12. Závěr

 

Ing. Jitka Nová
předsedkyně svazku

 

Komentář:

K bodu 6:

Závěrečný účet za rok 2017 je současně uveřejněn na webových stránkách www.integro.cz. Dotazy k závěrečnému účtu je možné řešit na tel. čísle 416596169 do 25. 06. 2018. Všechna města a obce jsou povinna uveřejnit závěrečný účet za rok 2017 na svých úředních deskách, webových stránkách.

 

Přílohy:

   
 1. pdfZávěrečný účet DSO INTEGRO za rok 2017
 2. pdfVýkaz Fin 2-12 za rok 2017
 3. pdfZpráva nezávislého auditora za rok 2017
 4. pdfRozpočtové změny

 

Po stopách cisterciáků z Krušnohoří k obnoveným vinicím Českého středohoří

po stopach cisterciaku brozura cisterciak letak touristische broschure projekt

Kontakt

INTEGRO, Západ Českého středohoří-Poohří

Komenského náměstí 17

411 15 Třebívlice

Tel.: +420 416 596 169

Fax: +420 416 596 095

webové stránky: www.integro.cz

e-mail: integro@integro.cz