Svazek obcí INTEGRO, Západ Českého středohoří – Poohří

Sídlo: Komenského náměstí 17, 411 15 Třebívlice

IČ: 689 82 984

Zastoupený: Ing. Jitkou Novou – předsedkyní svazku

 P O Z V Á N K A

na shromáždění starostů Svazku obcí INTEGRO,

které se koná dne 26. 11. 2019 (úterý) od 10.00 hod v Dobroměřicích (Kulturní dům)

 

 1. Úvod
 2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
 3. Schválení programu zasedání
 4. Kontrola usnesení minulého shromáždění
 5. Rozpočtová změna č. 1
 6. Návrh rozpočtu DSO INTEGRO na rok 2020
 7. Legislativní změny v OZV v problematice místních poplatků – Mgr. Martin Pech, vedoucí oddělení dozoru MV Ústí nad Labem
 8. Smart obec – možnosti využití informačních technologií – Ondřej Krob
 9. Různé
 10. Diskuze
 11. Závěr

 

Ing. Ivana Sihlovcová
místopředsedkyně svazku

 

Přílohy:

 1. pdfNávrh rozpočtu na rok 2020
 2. pdfRozpočtové opatření č.1 2019

 

Po stopách cisterciáků z Krušnohoří k obnoveným vinicím Českého středohoří

po stopach cisterciaku brozura cisterciak letak touristische broschure projekt

Kontakt

INTEGRO, Západ Českého středohoří-Poohří

Komenského náměstí 17

411 15 Třebívlice

Tel.: +420 416 596 169

Fax: +420 416 596 095

webové stránky: www.integro.cz

e-mail: integro@integro.cz