Svazek obcí INTEGRO, Západ Českého středohoří – Poohří byl založen dne 18. prosince 1998. Svazek sdružuje 33 obcí. Zakladateli svazku byly město Třebenice, obce Třebívlice a Velemín. V průběhu dalšího období do svazku přistoupily další města a obce: Slatina, Libčeves, Vlastislav, Sulejovice, Děčany, Čížkovice, Chotiměř, Dlažkovice, Jenčice, Lkáň, Měrunice, Prackovice, Lukov, Siřejovice, města Lovosice a Libochovice, obce Černiv, Keblice, Křesín, Vchynice, Želkovice, Bořislav, Žim, Evaň, Lukavec, Klapý, Dobroměřice, Chraberce, Vrbičany, Sedlec.

Obec Počet obyvatel Rozloha v ha Nezaměstnanost
Třebenice 1698 2185 7,7
Třebívlice 804 1402 10,8
Velemín 1419 4024 8,1
Slatina 270 694 21,3
Libčeves 920 3473 16,3
Vlastislav 146 564 15,1
Sulejovice 693 371 6,6
Děčany 356 1239 14,4
Čížkovice 1325 705 9,1
Chotiměř 256 343 9
Dlažkovice 118 269 10
Jenčice 322 635 11,9
Lkáň 152 447 17,1
Měrunice 300 1149 11,4
Prackovice 508 808 9,4
Lukov 134 964 20,9
Siřejovice 270 616 3,5
Lovosice 9182 1189 7,3
Libochovice 3655 1565 8,2
Černiv 145 317 22,1
Keblice 314 508 14,8
Křesín 316 980 12,1
Vchynice 315 521 3,2
Želkovice 75 228 13,2
Bořislav 348 750 11,7
Žim 128 572 14,5
Evaň 280 755 9,2
Lukavec 320 335 12,1
Klapý 532 894 9,2
Dobroměřice 1360 485 8,7
Chraberce 150 368 13,7
Vrbičany 324 241 12,8
Sedlec 191 399 4,6
Celkem 27 326 29996  

 

2 Analýza managementu

2.1. Struktura managementu

Nejvyšším orgánem svazku je shromáždění starostů, které je tvořeno starosty všech měst a obcí svazku. Výkonným orgánem svazku je rada svazku, která je tvořena 5 starosty, jedním zástupcem neziskového sektoru a jedním zástupcem podnikatelského sektoru. Statutárním orgánem svazku je předseda svazku. Kontrolním orgánem svazku je dozorčí rada, která má nejméně 3 členy a volí ze svého středu předsedu. Volební období předsedy, místopředsedy a dozorčí rady je dvouleté, volební období rady svazku je tříleté. Funkci tajemníka zajišťuje pro potřeby svazku jeho účelová organizace, tj. SERVISO, o.p.s. Sídlo mikroregionu je v budově obecního úřadu Třebívlice.

Svazek zajišťuje spolupráci a koordinaci mezi členskými obcemi a poskytuje pomoc a podporu obcím i dalším subjektům v následujících oblastech:

 1. Sociální péče o občany.
 2. Ochrana životního prostředí a kulturního dědictví.
 3. Regionální spolupráce a ostatní integrační snahy.
 4. Zaujímání stanovisek k záměrům jiných orgánů a organizací, které se dotýkají života obcí, zejména významných investičních akcí a územního plánování v místním a regionálním měřítku a uskutečňování vlastního postupu.
 5. Zřizování a správy kulturních, zdravotnických, sportovních, školních a předškolních zařízení a škol, sloužících k uspokojování potřeb občanů.
 6. Zakládání a zřizování organizací sloužících k uspokojování potřeb více obcí.
 7. Samostatné podnikání a účast na podnikání dalších osob.
 8. Prohlubování spolupráce členů svazku.

 

2.2. Zaměření strategie

Svazek obcí Integro má zpracovánu dlouhodobou rozvojovou strategii, která byla aktualizována v roce 2007. Hlavním strategickým cílem je vytvářet podmínky pro udržitelný rozvoj ve vymezeném venkovském prostoru. Hlavními oblastmi, na které se svazek zaměřuje, jsou zaměstnanost, infrastruktura, životní prostředí, kulturní a sportovní vyžití, mezilidské vztahy a kvalitní příhraniční spolupráce.

Čtyři hlavní cíle jsou specifikovány následovně:

 1. Všestranný ekonomický rozvoj
 2. Obnova ekologické stability krajiny a rozvíjení soustavné a kvalitní péče krajinu
 3. Stabilizace a rozvoj lidského potenciálu
 4. Rozvoj kvalitní technické infrastruktury měst a obcí

Hlavní cíle jsou dále specifikovány prostřednicvím dílčích cílů, priorit a opatření.

Pro všechny členské obce jsou u tohoto mikroreginou zvlášť zpracovány rozvojové strategie na období 2007 – 2013. Tyto dílčí strategie se opírají o dlouhodobé vize hlavní rozvojové strategie. Strategie obcí a měst jsou doplněny seznamy plánovaných aktivit v komunální sféře s předpokládanou dobou realizace, specifikovanými náklady a návrhem financování.

Po stopách cisterciáků z Krušnohoří k obnoveným vinicím Českého středohoří

po stopach cisterciaku brozura cisterciak letak touristische broschure projekt

Kontakt

INTEGRO, Západ Českého středohoří-Poohří

Komenského náměstí 17

411 15 Třebívlice

Tel.: +420 416 596 169

Fax: +420 416 596 095

webové stránky: www.integro.cz

e-mail: integro@integro.cz