Starobylá obec Slatina leží na východním úpatí vulkanického kopce Házmburka, asi 2 km severně od Libochovic, na okraji široké údolní nivy Klapského potoka. Bažinatá půda údolní nivy dala obci jméno.

Obec Slatina

Tradiční komunikace spojují Slatinu s okolními obcemi. Cesta do Klapého zůstala dodnes polní a vine se po úpatí Hazmburka. Cesty do Černiva, Sedlce a Libochovic se postupně změnily na silnice. V 80. Letech 19.století byla poblíž obce vybudována železniční trať Lovosice - Libochovice, ale zastávka pro Slatinu je vzdálena asi 1,5km. Podsedický potok se spojuje s Klapským potokem. V blízkosti tohoto spojení býval v 16.století rybník, který zanikl a údolní niva byla vysušena a rozorána. Vinice na svahu Házmburka zanikly většinou koncem 18.století, poslední zbytky ve 30.letech 20.století. Místo vinic jsou dnes ovocné stromy, vysázené zemědělským družstvem.

Okolí obce je dosti bohaté na trvalou zeleň v západní části, kde se uchovaly polní meze zarostlé křovinymi. Ostatní okolí má jen pobřežní porosty podél potoků, staré ovocné stromy podél silnic a pásy větrolamů, vysázených v 50.letech 20.století. Relativně suché klima je ovlivněno dešťovým stínem Házmburka. Nadmořská výška obce je v rozmezí 178m až 185m. Házmburk s charakteristickou hradní zříceninou má výšku 418 m. Severozápadně od Slatiny bývala osada Vransko, která zanikla za třicetileté války a nebyla již obnovena. Zůstal po ní jenom místní název. Část jejího katastru připadla obci Slatina.

Po stopách cisterciáků z Krušnohoří k obnoveným vinicím Českého středohoří

po stopach cisterciaku brozura cisterciak letak touristische broschure projekt

Kontakt

INTEGRO, Západ Českého středohoří-Poohří

Komenského náměstí 17

411 15 Třebívlice

Tel.: +420 416 596 169

Fax: +420 416 596 095

webové stránky: www.integro.cz

e-mail: integro@integro.cz