Vlastislav je zemědělskou obcí ležící na potoce Modla 3 km severozápadně od Třebenic. Ležící v samém srdci Českého středohoří - Zahradě Čech, jak je tento kraj nazýván.

V kraji lemovaném starými bájemi a pověstmi opředenými hrady Házmburkem, Košťálovem, Oltáříkem, Skalkou a Ostrým. První stopy lidského osídlení v tomto kraji zaznamenali archeologové už ze starší doby kamenné, kdy se člověk stal lovcem.

Je zmiňována v Kosmově kronice v souvislosti se slovanským hradištěm, vybudovaným podle pověsti v 9.století knížetem Vladislavem. Jeho pozůstatky se dochovaly severně od vsi v místech zvaném "Na šancích".

První písemné zmínky sahají do 14.století, kdy zde vznikl hrad Skalka. V letech 1357 - 1360 se jako majitel vzpomíná Petr ze Skalky, ale není vyloučen ani starší původ hradu z konce 13.století. Ke Skalce patřila řada vsí ze severní a západní části Českého středohoří.

Po stopách cisterciáků z Krušnohoří k obnoveným vinicím Českého středohoří

po stopach cisterciaku brozura cisterciak letak touristische broschure projekt

Kontakt

INTEGRO, Západ Českého středohoří-Poohří

Komenského náměstí 17

411 15 Třebívlice

Tel.: +420 416 596 169

Fax: +420 416 596 095

webové stránky: www.integro.cz

e-mail: integro@integro.cz