Název obce Lukov vznikl podle českého slova louka, podle pověsti si zde pastevci přihánějící svá stáda postavili chatrč na přenocování.

Obec Lukov bylo výletní místo Českého středohoří s "místním hostincem" s mnoha pokoji na přenocování. Nad Lukovem se tyčí dvě skály - Malá a Velká skála. Velký statek patřil Lobkowicovi, měl rybník (v létě se zde koupalo, v zimě bruslilo). Z rybníka se v zimě rovněž těžil led pro Lobkowicův pivovar, vozil se koňskými povozy do Bíliny. Pro pivovar byl také vybudován dřevěný vodovod, který sloužil obcím donedávna.

Statek r. 1920 získal Josef Jindřich s manželkou, po první reformě první Čech. Statek měl rozlohu 44 hektarů, majitel na něm dobře hospodařil, byl vzdělaný zemědělsky, své práci dobře rozuměl. Mluvil německy a u německého obyvatelstva získal respekt a úctu. V roce 1953 byl ale označen za kulaka a musel se vystěhovat.

Na návsi byl postaven pomník obětem 1. sv. války s porcelánovými podobiznami padlých. Po r. 1945 vandaly zničen, v roce 1998 obnoven.

V r. 1785 měla obec Lukov 29 domů, 2 sedláky, 8 chalupářů, školu a hajného.

Po stopách cisterciáků z Krušnohoří k obnoveným vinicím Českého středohoří

po stopach cisterciaku brozura cisterciak letak touristische broschure projekt

Kontakt

INTEGRO, Západ Českého středohoří-Poohří

Komenského náměstí 17

411 15 Třebívlice

Tel.: +420 416 596 169

Fax: +420 416 596 095

webové stránky: www.integro.cz

e-mail: integro@integro.cz