Je tomu více než 800 let, kdy byl prvně zaznamenán název obce Klapý. Bylo to v souvislosti s jejím darováním zámožným a pobožným vladykou Hroznatou klášteru v Teplé u Mariánských lázní. Hroznata pocházel ze zdejšího kraje a založil dva kláštery.

Název Klapý (Kleppi) je však daleko starší. Dr. K. Chaloupecký uvádí že je keltského původu (od keltského klép = pramen). Jiná verze výkladu, jak vzniklo jméno obce i hradu, je v Dalimilově kronice a v různých pověstech. Četné archeologické nálezy ze vsi a hradu nyní nazvaného Hazmburk (1335 Hassenburg) svědčí o obývání pravěkými lidmi již v době kamenné. První písemný záznam o vsi Klapý je z roku 1197, další záznamy z let 1212, 1237 až 1335. Klapské panství postupně patřilo Ronovcům, Janu Lucemburskému, Zajícům z Valdeka, Lobkovicům, Dietrichsteinům a Herbersteinům.

V roce 1882 se odtrhla skála na úbočí Hazmburku a sjela po úbočí vrchu na obec. Tehdy se Klapý ocitlo ve středu katastrofálních událostí, jež pokračovaly v roce 1898 a 1900. Sesuvy půdy vyvolané vydatnými dešti zavalily celkem 84 obytných domů.

V současné době je Klapý sídlem zemědělského družstva, které je známo úspěšným pěstováním ovoce, hlavně jablek a meruňek. Klapští občané také dojíždějí za prací do okolí, převážně do 12 kilometrů vzdálených Lovosic, kde je více pracovních příležitostí v potrvinářském, chemickém a automobilovém průmyslu. Rodiče mohou posílat své děti do místní mateřské školy a prvního stupně školy základní. Volný čas tráví někteří občané čiností v mysliveckém sdružení, místní organizací Sokola, rybářském svazu a svazu chovatelů drobného zvířectva. Mezi nejvýznamnější místní organizace patří Rádobydivadlo Klapý, které dostává ocenění i na zahraničních scénách a Svaz dobrovolných hasičů Klapý. Ten v roce 2004 slavil 120 let od svého založení a svými úspěchy jak v okresních a krajských soutěžích, tak pomocí při povodních v r. 2002 stále dělá dobré jméno obci Klapý.

Když si uděláte čas na hezký výlet a navštívíte hrad Hazmburk, můžete se občerstvit v některé místní restauraci kde budete jistě vítáni.

 

www.klapy.cz - oficiální stránky obce

Po stopách cisterciáků z Krušnohoří k obnoveným vinicím Českého středohoří

po stopach cisterciaku brozura cisterciak letak touristische broschure projekt

Kontakt

INTEGRO, Západ Českého středohoří-Poohří

Komenského náměstí 17

411 15 Třebívlice

Tel.: +420 416 596 169

Fax: +420 416 596 095

webové stránky: www.integro.cz

e-mail: integro@integro.cz