Přehled financování projektu z FMP Cíl 3 s názvem: „Poznej blíže svého partnera“ (číslo projektu: 0638.02/250413/2/02).

Projekt s názvem: „POZNEJ BLÍŽE SVÉHO PARTNERA“

Město Grünhain-Beierfeld (PP2)

Setkání partnerů DSO INTEGRO v Grünhain-Beierfeldu

od 28. do 29.06.2013

Výstupem zajímavého projektu, který byl podpořen z Programu Cíle 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi českou republikou a Svobodným státem Sasko, je "Centrum pro mimoškolní environmentální a jazykové vzdělávání, setkávání a trávení volného času pro děti a mládež z příhranični oblasti", které bylo uvedeno do provozu.

Realizace investiční části projektu začala v druhé polovině roku 2009. Předmětem projektu bylo vybavení bývalé ZŠ Leská pro činnost Venkovské akademie - centra pro environmentální a jazykové vzdělávání a setkávání dětí a mládeže z příhraniční oblasti. Objekt byl vybaven moderním zařízením pro organizaci vzdělávání, včetně počítačovébo pracoviště, a zajištěním ubytování a stravování účastníků vzdělávacích programů.

Ve dnech 24. – 25. 3. 2012 a 21.– 22. 4. 2012 se v rámci realizace projektu z Programu Cíl 3 s názvem projektu: "Příprava proživot – modelový projekt pro rozvoj osobnosti dětí a mládeže v Euroregionu Erzgebirge – Krušnohoří" uskutečnila v rámci pracovního balíčku č. 3 a modulu č. 1 soutěž ve vaření mezi zapojenými 10-ti českými a 10-ti německýmidětmi ve věku 10 – 15 let. První "souboj" se realizoval za účasti odbornýchgarantů a přísné poroty, které na německé straně předsedal primátor Města Zschopau Klaus Baumann. Ten se k výsledkům soutěže mladých kuchaře akuchařů vyjádřil velice zdvořile "Německé menu bylo rovněž velice chutné, ale to české mi přece jen chutnalo více." Co k tomu dodat?

DSO INTEGRO realizuje projekt s názvem „Kvalitní projektová dokumentace – prostředek ke zvýšení rozvojové kapacity území“, který je financován z prostředků Evropské unie a Ústeckého kraje. Členské obce DSO INTEGRO se podílí částkou 7,5 %.

Po stopách cisterciáků z Krušnohoří k obnoveným vinicím Českého středohoří

po stopach cisterciaku brozura cisterciak letak touristische broschure projekt

Kontakt

INTEGRO, Západ Českého středohoří-Poohří

Komenského náměstí 17

411 15 Třebívlice

Tel.: +420 416 596 169

Fax: +420 416 596 095

webové stránky: www.integro.cz

e-mail: integro@integro.cz